Living Well with COPD: de filosofie

Zelfmanagement

Veel mensen met een chronische ziekte doen al aan zelfmanagement. Want iemand met een chronische ziekte heeft dagelijks te maken met de gevolgen en de beperkingen ervan. En vindt gaandeweg zelf een manier om hiermee om te gaan. Dit geldt ook voor mensen met COPD. Deze vorm van ‘zelf managen’ van de ziekte is meestal gebaseerd op eigen ervaringen. Maar dat is niet altijd de juiste manier om met de aandoening om te gaan. Zo kan iemand met COPD ervoor kiezen om inspanning te vermijden, omdat men hierdoor benauwd wordt.

Zorg op maat

Wie COPD heeft, beleeft dit op zijn eigen manier. We spreken daarom over het individu met COPD en niet over de ziekte COPD. Zorg voor mensen met COPD is dan ook maatwerk. “Wat heeft deze persoon op dit moment bij zijn of haar ziekte nodig om zo goed mogelijk met COPD om te kunnen gaan en zo min mogelijk last te hebben van de beperkingen?” Een zorgverlener moet deze vraag voortdurend blijven stellen en samen met de patiënt zoeken naar het antwoord.

De kracht van Living Well with COPD

De kracht van Living Well with COPD zit vooral in de manier waarop de patiënt zelf betrokken wordt bij het bepalen van de zorg. De zorgverlener draagt geen oplossingen aan, maar helpt de deelnemer met COPD bij het herkennen van de eigen beperkingen en het zelf zoeken naar oplossingen.

Onderwerpen behandelplan

Living Well with COPD bevat een vast aantal onderwerpen:
• kennis over de aandoening;
• herkennen van en omgaan met dagelijkse klachten;
• gebruik van medicatie;
• veranderen van leefstijl;
• herkennen van en reageren op toename van klachten.

Deze onderwerpen komen gestructureerd aan bod. Maar de patiënt bepaalt op welk moment welke onderdelen besproken worden. Zo ontstaat een dynamisch en op maat gemaakt behandelplan met streefdoelen die voor iedereen verschillend kunnen zijn.
Door regelmatig contact met de patiënt te hebben, kan de zorgverlener:
• de voortgang van de doelen begeleiden;
• samen met de patiënt nieuwe doelen formuleren;
• de patiënt blijven motiveren;
• verandering van klachten tijdig signaleren.