Historie

Eerste versie

De basis voor het zelfmanagementprogramma Living Well with COPD is gelegd in 1996 door zorgverleners van het Montreal Chest Institute van de McGill University in Montreal, Canada. Hun motivatie was om -net als bij astma - meer structuur aan te brengen in de zorg voor mensen met COPD.

De eerste versie van het programma kwam tot stand na uitgebreid literatuuronderzoek en gesprekken met zorgverleners en met mensen met COPD. Onderzoekers testten deze versie in een groot experiment. De waren zeer positief:
• vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en eerstehulpbezoeken;
• verbetering in de ervaren kwaliteit van leven van de deelnemende patiënten.

Nederlandse versie

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen haalden Living Well with COPD in 2004 naar Nederland. Zij vertaalden het programma, pasten het aan en bestudeerden de effecten in een experiment met 15 huisartspraktijken in de regio Nijmegen. De bemoedigende resultaten leidden tot een vernieuwde versie van het programma. Ook leverde het onderzoek informatie op over hoe het programma het beste in de huisartsenpraktijk kan worden toegepast.

Heden

In 2009 werd Living Well with COPD als vast onderdeel van de afgesproken COPD-zorg (regionaal zorgprogramma) aangeboden aan een deel van de patiënten met COPD in de regio Arnhem. Dit leidde tot veel enthousiasme onder patiënten en zorgverleners, maar ook tot adviezen voor verdere verbetering. De meest recente versie van het programma (versie 2011) is inmiddels gebaseerd op 15 jaar ervaring. Het Living Well with COPD programma in zijn huidige vorm sluit perfect aan bij de in 2010 verschenen Zorgstandaard COPD.