Beter leven met COPD

Wat is Living Well with COPD?

Living Well with COPD is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor mensen met COPD en hun familie. Hiermee leren zij hoe ze zelf beter kunnen omgaan met deze chronische luchtwegaandoening. Dit zogenaamde zelfmanagementprogramma gaat uit van zorg op maat voor de individuele patiënt. Deze werkwijze sluit volledig aan op de meest recente adviezen over hoe we mensen met COPD de beste zorg kunnen bieden.

Living Well with COPD is de Nederlandse versie van het van oorsprong Canadese programma. Inmiddels bestaat er ruime ervaring met het gebruik van dit programma.

Wat doet Living Well with COPD?

Living Well with COPD helpt iemand met COPD bij het:
• begrijpen van de aandoening;
• herkennen van en omgaan met (verergeringen van) klachten en beperkingen in het dagelijkse leven;
• veranderen van leefstijl;
• maken van verantwoorde, alledaagse keuzes;
• vergroten van het vertrouwen dat men zelf meer controle kan hebben over COPD.

Hoe werkt deze site?

Deze site biedt toegang tot alle materialen van Living Well with COPD. Als u COPD heeft en deze site wilt gebruiken is het wenselijk de materialen alleen te gebruiken samen met uw zorgverlener. De zorgverlener kan samen met u bepalen welke onderdelen van het programma op welk moment voor u geschikt zijn.

Op de verticale balk links vindt u alle materialen die u nodig hebt om daadwerkelijk met het programma aan de slag te kunnen gaan. Alle materialen zijn eenvoudig als losse pagina’s af te drukken.

Op de verticale balk rechts vindt u formulieren voor het vastleggen van vragen over COPD en voor het vastleggen van klachten en beperkingen ten gevolge van COPD. Ook vindt u hier toegang tot een forum waarbij u vragen kunt stellen of juist adviezen kunt geven aan mede-patiënten met COPD of collega’s die ook met Living Well with COPD werken.

Om toegang te krijgen tot dit besloten deel van Living Well with COPD dient u zich eenmalig te registreren via Nieuw account aanmaken.